AS CAMPOSEIRAS

 

 

 

 

 FEIRAS:

 

 

 

 

 

do 19 ao 24 de decembro

 

 

 

 

do 28 ao 30 de decembro

 

 

 

 

 

do 31 de decembro ao 5 de xaneiro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

ascamposeiras@gmail.com